Leerhuis

Seizoen 2017-2018

Dit jaar wordt voor het zeventiende seizoen er weer vanaf oktober een maandelijkse ochtend- en avond-kringbijeenkomst in de Andreaskerk georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met diverse omliggende gemeenten en parochies.

Diverse onderwerpen zullen worden besproken aan de hand van met name delen uit de boeken Liberaal Christendom en De orthodoxe ketter. Theologen, filosofen, dichters en journalisten komen aan het woord en de titels (met vraagtekens) brengen de meest uiteenlopende benaderingen thematisch bij elkaar.

Op de tweede de donderdag van de maand hebben zowel de ochtenden (10.00 uur) als de avonden (20.00 uur) hetzelfde programma. U kunt kiezen welk tijdstip u het meest schikt. Meldt u zich a.u.b. even aan bij een van de contactpersonen en neemt u gerust kennissen mee. Deze bijeenkomsten kunnen ook ‘los van elkaar’ bezocht worden, als de hele serie niet zou schikken.               

Het programma is, onder voorbehoud:

12 oktober           
Woord van God ter discussie?
Alke Liebich: “De bijbel als gesprekspartner” met o.a. een hoofdstuk uit de (strip-)bijbel.

9 november
Sacramenten als zichtbaar Woord?
Arne Jonges: “Tussen sleur en spel, over liturgie”
Klaas Douwes: “Gebed na het gebed”
Peter Rollins: “Het laatste avondmaal”
Vooraf aan het leerhuis 's avonds is er om 18.00 uur de “Zwaan zit aan” maaltijd.

14 december
Verhouding met God?
Rick Benjamins: “Christus, belichaming van God”
Peter Rollins: “Wachten op de Messias”
Vooraf aan het leerhuis 's avonds is er om 18.00 uur de “Zwaan zit aan” maaltijd.

8 februari
Hoe kiest God?
Rick Benjamins: “God laten bestaan”
Peter Rollins: “de orthodoxe ketter”
Vooraf aan het leerhuis 's avonds is er om 18.00 uur de “Zwaan zit aan” maaltijd.

8 maart
Kerk-zijn als werkwoord voor de wereld?
Jan Offringa: “Iedereen is van de wereld”
Wilhelm Lagrouw: “Religie en geweld”
Peter Rollins: “God sluit zich aan bij het leger”

12 april 
Vrijheid, blijheid?
Wilma Hartogsveld: “Vrijheid”
Jean-Jacques Suurmond: “God wordt atheist”

Aanmelden en informatie
Ochtendbijeenkomst: Nadja van Muijen-Kouratovsky, tel. 010-4224904
Avondbijeenkomst: Nel Merks-Knetsch, tel. 015-2619215
Martin L. van Wijngaarden 010-2096066