Activiteitenfolder 2016-2017

Al voor de 16e keer geven wij doormiddel van onze activiteitenfolder een beknopt overzicht van de activiteiten van de Lutherse gemeente Rotterdam. Op onze site en in ons gemeenteblad Contact vindt u meer uitgebreide informatie en namen van contactpersonen.

In het najaar wordt de herdenking van het Reformatieherdenkingsjaar afgesloten, met activiteiten op 29 en 30 oktober. Na alle contacten die wij tot nu toe hadden realiseren wij ons meer en meer dat wij voor deze regio een voortrekkersrol hebben om de theologie van Luther (en de velen die in zijn spoor verder gingen) levend te houden.

Dat we graag over onze eigen gemeentegrenzen heen kijken blijkt ook uit het zeer goed bezochte oecumenisch leerhuis en de Hervormingsdaglezing, die dit jaar eenmalig in een ander jasje gegoten wordt.

Wij bieden dit werk dan ook graag aan belangstellenden van buitenaf aan, en hopen dat het ook aantrekkelijk is voor hen die niet zo gewoon zijn aan gemeenteactiviteiten mee te doen.

Van harte aanbevolen namens de kerkenraad,

Ds. Martin L. van Wijngaarden